0202updates
0202

מי אנחנו?
0202 היא ארגון חברתי ירושלמי הפועל להנגיש את נקודות המבט והשיח של תושבי הקהילות השונות של העיר. בעמותה מתנדבות ומתנדבים אקטיביסטים מכלל האוכלוסיות בעיר: ירושלים המזרחית, ירושלים המערבית וירושלים החרדית.

על איזה צורך אנחנו עונים?
ירושלים היא עיר רב-תרבותית, המורכבת משלושה קהילות מרכזיות: ירושלים המזרחית, החרדית, והמערבית. כל אחת מהקהילות חיה במציאות נפרדת שמתנהלת בשפה אחרת. לכל אחת מערכת חינוך, מוסדות דתיים ואמצעי תקשורת משלה. כך, על אף המרחבים הציבוריים המשותפים, דוגמת הרכבת הקלה ובתי מסחר, אין ביניהם בהכרח תקשורת בלתי אמצעית.
0202 מאמינה כי הגישה למידע היא חיונית למען שגשוג ובטחון העיר ירושלים, ומטרתה לגשר על פערים לשוניים, תרבותיים ומוסדיים בעיר.

מה אנחנו עושים? 
אנו מפעילים אתר אינטרנט ושלושה עמודי פייסבוק: 0202 - מבט מירושלים המזרחית, 0202 - מבט מירושלים החרדית, ו-0202 - נקודות מבט מירושלים באנגלית. כל עמוד מספק הצצה אל אחת משלוש הקהילות השונות של ירושלים, תוך שהוא מעניק לקוראים גישה לידיעות מתורגמות מאמצעי התקשורת של כל קהילה, של מנהיגים מקומיים וארגונים ציבוריים. בנוסף לפעילות האינטרנטית השוטפת, 0202 מפיקה פאנלים, אירועים וסיורים במטרה להשמיע את הקולות המקומיים בעיר ולהכיר יותר טוב זה את זו.

חזון: ירושלים כעיר עם תקשורת בין-תרבותית וסובלנות בין-קהילתית.
מטרות: מטרת הארגון היא לעודד תקשורת בין-תרבותית ולקדם סובלנות בין קהילות ירושלים המגוונות, להנכיח את המציאות שחווה כל קהילה בירושלים ולהנגיש אותה לקהילות השונות בירושלים וכן מחוצה לה.
שם המנהל/ת: שירה לאורנס
תאריך ההתאגדות: 8.3.2015
איזור בארץ: ירושלים