Abstract

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת חוק שהקואליציה לחינוך מלידה פועלת למענו, ויחייב פיקוח על מעונות לגילאי 0-3.  התהליך עדיין ארוך, אבל זו פריצת דרך משמעותית להסדרה של החינוך בגיל הרך. יותר מ50,000 ישראלים וישראליות הצטרפו השנה למאבק למען חינוך בגיל הרך. https://www.mako.co.il/news-israel/education-q4_2017/Article-93a46deed09...
השנה גם הוכרזה תוספת שכר למטפלות במעונות היום - תוספת שתאפשר שימור ופיתוח של סגל איכותי ומסור במסגרות הטיפול ותגדיל את ההשקעה בפעוטות https://www.mako.co.il/news-israel/education-q1_2017/Article-d44e75d42f2...