ארגון ההורים למערכת החינוך בירושלים (ע”ר) הוא הגוף הייצוגי של הורי תלמידי ירושלים, במערכת החינוך העירונית על כל רבדיה.

הארגון מורכב מנציגי ועדי ההורים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים המוכרים בעיר.

מעמדם של ועדי ההורים מעוגן בחוזר מנכ”ל, ומעמדו הסטטוטורי של הארגון מעוגן בפקודת העיריות ובנהלי משרד החינוך.

ראשי ארגון ההורים חברים בוועדת החינוך העירונית וכן בוועדות נוספות.

חזון: הגוף היציג של ההורים לילדים במערכת החינוך בירושלים מגני הילדים ועד התיכון
מטרות: •לייצג את ציבור ההורים בירושלים כלפי המדינה, הרשויות המקומיות, ארגוני המורים וכלפי כל אדם וגוף אחרים במדינת ישראל. •לחזק את הקשר בין המוסד החינוכי לבין ההורים. •לעודד ולסייע בשיפור בתי-הספר וגני הילדים, בהעלאת רמתם הלימודית והחינוכית וכן לעמוד על משמרת בטחונם, בטיחותם ובריאותם של הילדים. •ליזום פעילות ולסייע לפעולות שתכליתן צמצום הפער החברתי. •לשמור על מניעת אפלייה בהקצאת משאבים במערכת החינוך.
כורש 14ב', ירושלים
026252889
מספר ההתאגדות: 580023133
שם המנהל/ת: מיטל בסון
איזור בארץ: ירושלים