שני, אוקטובר 30, 2017 - 10:00

היום החליט כבוד נשיא בית הדין שמואל טננבוים להמשיך ולקיים משא ומתן.
בזמן זה המפעל ישאר סגור עד לדיון נוסף בבית הדין ב- 13/11/17.
בנוסף אישר בית המשפט לבעלי החברה להוציא סחורה מהמפעל.
לאורך הדיון ולאחריו המשיכו להפגין העובדים מול בית המשפט.
העובדים חזרו לאוהל המחאה וימשיכו במאבקם.