בכל שישי אחרון בחודש נפרשות עמדות ברחבי הארץ, המופעלות ע"י מתנדבים וסטודנטים מקבלי מלגה.
בעמדות אלה מוזמנים תושבי השכונות לתרום בקבוקים ופחיות נושאי פיקדון, מכשירים סלולאריים מכל סוג ובכל מצב, לפטופים, טאבלטים, שעונים, מצלמות דיגיטליות ועוד.
החפצים יועברו למיחזור, שימוש מחדש או טיפול בפסולת - כל חפץ לפי ערכו ומצבו - ותמורתם תועבר תרומה לאחת העמותות למען החברה והסביבה, לפי בחירת התורמים.
המיזם קיים מאז 2013 ובכל שנה מועברים בעזרתו הררי פסולת למיחזור ועשרות אלפי שקלים מועברים לתרומה.
בירושלים נמצאות עמדות בכיכר דניה ובמרכז הגבעה הצרפתית
מיזם מבית עמותת מלי - מרכז לאזרחים יוזמים

חזון: קהילות שכונתיות המקדמות מיחזור, ניקיון ותרומה.
מטרות: העלאת שיעור המיחזור של בקבוקים ומכשירים מסוגים שונים; העלאת מודעות לחשיבות המיחזור והטיפול בפסולת; גיוס תרומות משמעותיות לעמותות ומיזמים למען הסביבה והחברה דרך תמורה עבור מיחזור.
בית הכרם והגבעה הצרפתית
מספר ההתאגדות: 580569895
שם המנהל/ת: דורון שולצינר
תאריך ההתאגדות: 2013