פסטיבל החוגג את השונות התרבותית בירושלים על רקע חגיהן של כל קהילות העיר.

חזון: "חגים מבפנים" הוא פסטיבל הפונה לכלל תושבי ירושלים והמבקרים בה מתוך הרצון לייצר מרחב הזדמנויות להיכרות עם המנהגים והמסורות של הקבוצות השונות בה, על רקע חגיהן של כלל הקהילות החיות בעיר תוך חגיגת השונות והעושר התרבותי בה כאחד מנכסיה של העיר.
מטרות: - יצירת תדמית חיובית לגיוון התרבותי בירושלים - לעודד את תושבי העיר מהקהילות השונות להכיר את מנהגיהם ומסורותיהם של אלו שמתגוררים מעבר לכביש - לייצר מפגש ישיר ובלתי אמצעי בין תושבי ירושלים מהקהילות השונות שבה. - להאיר זרקור על ההזדמנויות הרבות הקיימות באמצעות חגיגת השונות בקרב תושבי ירושלים.
ירושלים
050-8550765
שם המנהל/ת: ניר כהן