Abstract
שלישי, אוקטובר 24, 2017 - 18:00

הנהלת נגב קרמיקה לא מסתפקת רק בסגירת המפעל היום היא לקחה צעד קדימה והגישה לבית המשפט בקשה נגד העובדים שלה שלטענתה ביזו את החלטת בית המשפט.
אתמול והיום המשאיות לא הפסיקו להגיע למפעל ולהעמיס סחורה. לדעת העובדים - ההנהלה רוצה לרוקן את המפעל מסחורה לחלוטין!
כמו בכל מאבק עובדים, אי אפשר לצפות מעובדי נגב קרמיקה שכבר 12 ימים מגורשים מהעבודה שלהם, לשבת בחיבוק ידיים ובאיפוק! אז הם עשו מעשה וחסמו את הכניסה למפעל.
הנהלת המפעל ביקשה מבית המשפט להאשים אותם בביזוי דין ולקנוס כל אחד מהעובדים ברשימת המשיבים ב- 50,000 ש"ח!