הצורך:
המגזר החרדי מתמודד עם אתגרים רבים המשפיעים על החברה הישראלית כולה. שני האתגרים המרכזיים הינם פערים בהשכלה כללית וכתוצאה מכך חסם להגעה לתעסוקה איכותית. הבעיה השנייה היא ריחוק ופערים תרבותיים בינם לבין החברה הכללית שנוצרים מאורח החיים הייחודי של החרדים ומהעדר נקודות מפגש וממשק משמעותיות בינם לבין צעירים מרקעים אחרים.
בשנים האחרונות החברה החרדית עוברת שינויים משמעותיים הנובעים מגידול האוכלוסייה ומסיבות חברתיות אחרות. כחלק ממגמת השינוי התחילו צעירים וצעירות חרדים לפנות ללימודים אקדמאיים במקצועות שונים במטרה למצוא פרנסה איכותית ולהיות חלק מהחברה הישראלית. הנתונים מלמדים על למעלה מ3,000 צעירים חרדים הפונים כל שנה ללימודים אקדמאיים, הן במוסדות ייעודיים והן במוסדות לימוד כלליים.
חלק גדול מאוכלוסיית הסטודנטים החרדית מתרכזת בירושלים, עיר הנתפסת אצל הציבור החרדי כמאפשרת לצעירים חרדים לבחור את מסלול החיים הנכון והמתאים להם, ועיר שמאפשרת כמובן מפגש עם אוכלוסיות אחרות.
הסטודנטים החרדים מתמודדים עם אתגרים רבים במעבר לאקדמיה, השלמת פערים של לימודי הליבה, קושי להתרגל לשיטת הלימודים ולחומרי הלימוד וקשיים אישיים וחברתיים שונים. הקושי משמעותי יותר אצל גברים אשר אינם רוכשים כמעט השכלה כללית במהלך שנות הילדות והבגרות. על פי נתונים רשמיים למעלה מ60 אחוז מהסטודנטים החרדים נושרים מהלימודים במהלך השנה הראשונה לתואר.
פרויקט בליבה חומה בא לתת מענה לשני האתגרים הללו, שילוב צעירים חרדים באקדמיה ובתעסוקה ויצירת גשר בינם לבין צעירים מהחברה הישראלית הכללית.

מבנה התוכנית:
בליבה חומה פועלת לאורך כל שנת הלימודים האקדמאית. התוכנית בנויה במתכונת של "חברותה" מפגש אישי אחד על אחד בין סטודנט או סטודנטית חרדים לבין סטודנט מרקע חילוני דתי לאומי או מסורתי. הסטודנט המסייע זוכה לקבל מלגה עבור ההשתתפות על פי הקריטריונים שנקבעו, הסטודנט החרדי מקבל אף הוא מלגה צנועה כאות הוקרה על עמידה ביעדים אישיים.
התוכנית מורכבת ממספר חלקים:
משבצת לימוד שבועית: מדי שבוע כל זוג נפגש לשעתיים של לימוד אישי. במסגרת המפגש המלגאי מסייע לסטודנט החרדי בתחומי הלימוד בהם הוא זקוק לתגבור, בדגש על אנגלית מתמטיקה מחשבים ומדעים.
משבצת מפגש אישי: בנוסף לשעתיים של סיוע לימודי, בכל שבוע כל זוג גם מקדיש שעה לשיחה אישית, לימוד טקסטים ודיונים על נושאים שונים. מטרת משבצת זו היא לייצר קשר אישי, ולהסיר חסמים ודעות קדומות. זו גם הזדמנות למלגאי להחשף לעולמות תוכן אליהם הוא אינו נחשף ביום יום, למקורות יהודיים, תרבות ואורח חיים חרדי.
מפגשי קבוצה: כלל המלגאים והסטודנטים החרדים בירושלים נפגשים לאורך שנת הלימודים לחמישה מפגשים קבוצתיים. מטרת המפגשים היא לאפשר הכרות נוספת עם סטודנטים אחרים, ללמוד ולהכיר את החברה הישראלית והירושלמית ולייצר תחושת שותפות וחיבור בין משתתפי התוכנית.
רשת בוגרים: לאחר סיום השנה הבוגרים מצטרפים לרשת הבוגרים של התוכנית. בוגרי התוכנית מייצרים קשרים אישיים ומגדילים את מעגל הנטוורקינג שלהם, נחשפים להזדמנויות שונות ונעזרים בצוות העמותה במקרה שנדרש סיוע במעבר לעולם התעסוקה.

הצלחות:
הפרויקט פועל בצורה מוצלחת מאוד כבר חמש שנים, מוכר בקרב אוכלוסיית הסטודנטים בעיר ונמצא בגידול מתמיד של היקף הפעילות:

  • למעלה מ1,000 בוגרים של התוכנית מהווים רשת בוגרים איכותית המשפיעה על השיח הבינמגזרי בירושלים ובישראל בכלל.
  • אחוז הנשירה של המשתתפים בפרויקט הוא מתחת ל10% זאת לעומת אחוזי נשירה של למעלה מ60% בקרב כלל הסטודנטים החרדים.
  • עלייה ברמת הציונים, בשנה האחרונה ממוצע הסטודנטים החרדים בתוכנית היה 86 לעומת ממוצע 71 לפני התוכנית.
  • כ95% מהמשתתפים הן מהצד החרדי והן מהצד החילוני/דתי הביעו שביעות רצון גבוהה מהפרויקט וציינו שהפרויקט עומד במטרותיו הן בהיבט הלימודי הן בהיבט האישי והן בהיבט החברתי.
חזון: בליבה חומה הוא מיזם חברתי חדשני הפועל מזה חמש שנים במטרה לחבר בין צעירים חרדים לצעירים מהמגזר הכללי, ולסייע לסטודנטים החרדים להצליח בלימודים ולהשתלב בעולם התעסוקה. הפרויקט הוקם על ידי קבוצה של פעילים חברתיים ירושלמיים מתוך ראיית המציאות הירושלמית וההבנה שהדרך לפתרון חייבת לעבור במפגש אישי, עשייה משותפת ומציאת הטוב המשותף. המיזם הוקם ומופעל על ידי עמותת ציוני דרך המפעילה פרויקטים חברתיים שונים שמטרתם לחבר סטודנטים וצעירים מכלל המגזרים בחברה לעשייה חברתית ציונית עכשווית ורלוונטית.
מטרות: 1. הורדת שיעור הנשירה של סטודנטים חרדים בתוכנית אל מתחת ל10%. 2. סיוע לסטודנטים החרדים להצליח בלימודים ולשפר את ציוניהם. 3. יצירת חיבורים אישיים בין סטונדטים חרדים לסטודנטים חילונים ודתיים באקדמיה. 4. יצירת רשת בוגרים חזקה ואקטיבית אשר תהווה מודל לחיים משותפים של חרדים חלוניים ודתיים. 5. סיוע לבוגרי התוכנית להשתלב בתעסוקה איכותית.
ירושלים
0549276470
מספר ההתאגדות: 508563807
שם המנהל/ת: איציק פשקוס