חזון: במקום – מתכננים למען זכויות תכנון הוקמה ב-1999 על ידי מתכננים/ות ואדריכלים/ות, במטרה לחזק את הקשר בין מערכות התכנון לזכויות האדם. העמותה פועלת בכלים מחקריים ומקצועיים כדי לקדם שוויון זכויות וצדק חברתי בתחומי התכנון, הפיתוח והקצאת משאבי קרקע, ומסייעת לקהילות המצויות בנחיתות מקצועית, כלכלית או אזרחית בכל הנוגע למימוש זכויותיהן בשדה התכנון. 'במקום' פעילה בכל רחבי הארץ ומייצגת בעמדתה אינטרס ציבורי למען שקיפות בהליכי התכנון והקצאת משאבים הוגנת ושוויונית בתחומי התכנון והפיתוח.
מטרות: עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון, שמה לה למטרה: לקדם שוויון זכויות וצדק חברתי בנושאי תכנון ופיתוח; לקדם שוויון בהקצאת משאבי הקרקע בישראל ומשאבים בתחום התכנון והפיתוח; לפעול להעמדת הצרכים הייחודיים של קהילות במרכז תהליכי התכנון; להגביר את מעורבות הציבור בתהליכי התכנון ובייצוג שוויוני במערכות התכנון; להשיג שקיפות בגיבוש מדיניות התכנון ובהליכי התכנון של הרשויות.
אבן עזרא 13 ירושלים
02-5669655
מספר ההתאגדות: 580342087
שם המנהל/ת: חדוה רדובניץ
תאריך ההתאגדות: 1999