קואופרטיב צרכנות שמקצר את הטווח בין הספק ללקוח, ובכך מביא לצרכנות הוגנת וזולה יותר. ממוקמים בבניין כלל. קהילה.

חזון: הוזלת יוקר המחיה, צרכנות הוגנת יותר והפצת הבשורה הקואופרטיבית
מטרות: - יצירת אלטרנטיבה צרכנית הוגנת - קהילה - הוזלת יוקר המחיה
בניין כלל ברח' יפו 97 בירושלים (קומה C2 - לנכנסים מרחוב יפו זו הקומה השנייה ולנכנסים מרחוב אגריפס הקומה הראשונה. בשני המקרים צריך לעלות חצי קומה ליד הביליארד. יש שילוט מכווין בבניין).
02-6722827
מספר ההתאגדות: 570055715
שם המנהל/ת: עמרי בן עמי
תאריך ההתאגדות: 14/03/2012