מרכז קהילתי לפיתוח וקידום חיי הקהילה בשכונת הגבעה הצרפתית.

חזון: להפוך את הגבעה הצרפתית למקום תוסס ופעיל מבחינה חברתית ובכך לשפר אותו מבחינה סוציו-אקונומית.
מטרות: לייצר קהילה בגבעה הצרפתית, לייצר מקום בילוי איכותי עבור התושבים, לשלב סטודנטים עם תושבי המקום.
054-7880574
שם המנהל/ת: יובל זאבי