לפני כ-3 שנים, שכנים יהודים ופלסטינים התאגדו על בסיס יוזמות משותפות בתחומי לימוד עברית/ערבית, ספורט לילדים ונוער, פעילות לנשים, גינה אורגנית לבניית יחסי שכנות טובים. הפרויקט אומץ ע"י מינהל קהילתי בקעה רבתי.

חזון: לבנות יחסי שכנות טובים וברי קיימא בין יהודים ופלסטינים על בסיס עשייה משותפת תוך כדי ייסוד פרויקט לדוגמא שניתן להעתיקו לשכונות אחרות בירושלים. לדאוג לעתיד השכונה ע"י מיסוד הפרויקט, הקמת דור מנהיגות צעירה וייסוד מרכז יהודי ערבי על שטח ציבורי באזור התפר.
מטרות: 1. להפגיש בין שכנים יהודים ופלסטינים הגרים לאורך התפר בכדי לפעול ביחד לשיפור חייהם בשכונה. 2. ליצור יחסי שכנות, ידידות ואף חברות בין משפחות על התפר בכדי לבנות אמון הדדי ולמנוע מתיחות ואירועים בלתי נעימים בשכונה. 3. לבסס את הפרויקט לטווח רחוק על מנת לשמש מודל ליישום פרויקטים של שיתוף פעולה. 4. לספק שרותים החסרים בשכונה - בתחומי חינוך, ספורט, נשים, נוער, פרנסה, חברה.
שכונת אבו תור
02-6734237
מספר ההתאגדות: 580047967
שם המנהל/ת: דורית שטרית
תאריך ההתאגדות: 18/07/1983