ירו-שלם קמה כדי לשמר את המרקם הפלורליסטי הייחודי של ירושלים. בעבר קידמנו פעילויות לציבור בכללי בשבת, וכיום אנו פועלים בעולם התכנון וכן כשדולה המקדמת פלורליזם במרחב הציבורי הירושלמי

חזון: ירו-שלם עוסקת בשמירה על הפלורליזם בעיר, ועל ייצוג ומשיכה של כל מגזרי החברה אליה. בשנים הקרובות האתגר העיקרי הוא השכונות המעורבות - שכונות בהן גרים יחד אזרחים חרדים ואזרחים מהאוכלוסייה הכללית.
מטרות:
ירושלים
058-5580087
שם המנהל/ת: אורן אדר