"הקואליציה היא רשת של ארגוני מגזר שלישי, מגזר ציבורי ופעילים ששמו לעצמם למטרה להוביל מיזמים ופרויקטים המקדמים ערכים של סובלנות וקבלת האחר בעיר, תוך התייחסות לאוכלוסיות המגוונות החיות בה ומתוך כבוד וקבלה של אורחות חייהם השונים השונים."

חזון: קואליציית הסובלנות של ירושלים תפעל מתוך רצון ליצר מרחב סובלני ומקבל, המאפשר פריחה ותסיסה עבור צעירי ותושבי העיר.
מטרות: 1. עבודה ארגונית פנימית - היכרות, חיבור, תיאום והעברת מידע בין ארגונים ופעילים, לטובת קידום פעילות סובלנית בירושלים. 2. השפעה חיצונית - קידום השיח והעשייה הסובלנית בקרב גופים חיצוניים לקואליציה ולשדר ירושלים סובלנית לחברה. 3. ציר מקצועי - ארגון והנגשת כלים, פרקטיקות והכשרות מקצועיות בתחום הסובלנות. 4. הרחבת מעגלים - הרחבת מעגלי הארגונים והאקטיביסטים העוסקים בנושא ומעגלי התושבים הנחשפים לפעילות סובלנית בעיר.
02-6232224
שם המנהל/ת: עירית עינב