עיריית ירושלים החליטה להקים מטמנה לפסולת בניין ועודפי עפר, למרגלות הגבעה הצרפתית בירושלים ולפיתחם של הכפרים: עיסאוויה, מ.פ. שועפט, ענאתה, ראס-שחאדה ועוד. המטמנה צפויה לפגוע בבבריאות, באיכות החיים ביחסי השכנות העדינים בין יהודים וערבים.

חזון: עיריית ירושלים החליטה להקים מטמנה לפסולת בניין ועודפי עפר, למרגלות הגבעה הצרפתית בירושלים ולפיתחם של הכפרים: עיסאוויה, מ.פ. שועפט, ענאתה, ראס-שחאדה ועוד. המטמנה צפויה לפגוע בבבריאות, באיכות החיים ביחסי השכנות העדינים בין יהודים וערבים, החזון: עצירת המטמנה לחלוטין והעתקתה למקום חלופי שלא יפגע בתושבים.
מטרות: המטרה הינה ביטול תכנית מטמנת נחל אוג.
בר-כוכבא 61, הגבעה הצרפתית, ירושלים
052-2383805
שם המנהל/ת: אריה לוי
תאריך ההתאגדות: 11/06/2015