הקואליציה היא התארגנות של נשים וגברים; פלסטינאים, ישראלים ואחרים; בעלי מקצועות רלוונטים מהשורה הראשונה בתחומם לצד אנשים בעלי זיקה ועניין באתר.

חזון: הכנת תכנית חלופית לאתר ואישורה בכול הרמות. קבלת ליפתא כאתר 'נוף תרבות' ומורשת עולמית לרווחת כול בעלי העניין במקום תוך תהליך שיתוף ציבור מקיף כמודל להתחדשות ערכית של ירושלים ולתכנון מקיים, מכיל ומינורי בממשק של עבר הווה ועתיד.
מטרות: 1. ביטול תכנית 6036 בכפר ליפתא; 2. העברת השליטה והניהול של האתר מידי מינהל מקרקעי ישראל לגוף ציבורי מקצועי רחב ומוסכם בארץ ובעולם; 3. גיבוש תכנית פעולה ללימוד וגיבוש תכנית חלופית וראויה לאתר; 4. אישור תכנית ברוח זו ומימושה.
ירושלים
542868404
מספר ההתאגדות: -
שם המנהל/ת: דפנה גולן
תאריך ההתאגדות: 01/12/2010