מינהל קהילתי לשכונות: המושבות, רחביה, טלביה, קטמון הישנה, ימין משה, קריית שמואל וניות. פועל לקידום ערכי הקהילתיות והמעורבות האזרחית ולמען קידום צביונם הפלורליסטי של המרחב.

חזון: המינהל הקהילתי ייתן ביטוי למעורבות, שותפות, אחריות ולמנהיגות קהילתית של תושבי שכונות "גינות העיר", ויהווה מנוף מרכזי לקיומה של חברה אזרחית תוססת פעילה ומעורבת במרחב שכונות גינות העיר.
מטרות: פיתוח מסוגלות קהילתית בשכונות המינהל סיוע לגיבוש יוזמות קהלתיות ביטוי כלל הזהויות של תושבי המינהל במרחב הציבורי
עמק רפאים 12
02-5664144
מספר ההתאגדות: 580010650
שם המנהל/ת: שייקה אל עמי
תאריך ההתאגדות: 18/01/1983