מרכז הכוונה להורים אשר מספק מעניק ייעוץ, תמיכה והכוונה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים בהליכים מול הרשויות, מוסדות הלימוד והמרכזים הרפואיים. המרכז נותן מענה להורים מכל זרמי החינוך בירושלים בשפות: עברית, ערבית ואנגלית ופועל בשיתוף מוסדות החינוך בעיר, מנח"י ועיריית ירושלים.

חזון: הכוונה ייעוץ ותמיכה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים במקום אחד.
מטרות: המרכז הרב תחומי תומך לא רק בילדי החינוך המיוחד. כל שאר התחומים המשיקים עם צרכים מיוחדים שייכים במרכז, בכל רמה שהיא ובכל סוגי בתי הספר. אנו מאמינים שרק יחד נצליח להפיק את המיטב מכל אחד ומכל אחת מילדינו. צוות המרכז הרב תחומי תמיד קשוב ונכון לקיים ערוץ הידברות, הן עם ההורים והן עם אנשי המקצוע: מכל המגזרים, בכל עת ובהתאם לצורך. הכול על מנת לשפר ולייעל את המערכת הכללי, ותמיד מתוך ראיית טובת הילד. אנו מסייעים בהנגשה של הליכים ביורוקרטיים מול הרשויות ובזירוזם. אנו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם מנח”י (מנהל החינוך) ומנח”ח (מנהל החינוך החרדי) בעיריית ירושלים.
ירושלים
02-6252889
שם המנהל/ת: שלמה קרפ