מרכז אורי פועל כחלק מהפעילות הארצית של עמותת צדק. המרכז פועל בירושלים ונותן מענה מחוזי לילדים ומתבגרים מתקשים דרך עקרונות של טיפול רב מערכתי

חזון: מרכז אורי מטפל בילדים ומתבגרים מתקשים תוך שמירה על עבודה רב מערכתית בין כלל הגורמים שעובדים עם הילד בדגש על ההורים ובית הספר
מטרות: 1. מתן כלים לילד, להורים ולבית הספר סביב קשייו וצרכיו של הילד. 2. לפעול ללא מטרות רווח 3. שמירה על עקרונות של עבודה רב מערכתית 4. הנצחה של תנ"צ אורי ויסקופ ז"ל
ירושלים
050-6712091
מספר ההתאגדות: 580011641
שם המנהל/ת: יותם ויסקופ
תאריך ההתאגדות: 01/01/2009