האגודה לתחבורה שיתופית הוקמה לתת פתרון למגבלות הרבות הקיימות כיום על תחבורה ציבורית ולהציע תחבורה שיתופית אמינה, סדורה, נוחה במחיר שווה לכל נפש.

חזון: להבטיח חופש תנועה לכולם, גם בסופי שבוע
מטרות: 1) חהציע פתרון לפערים בין תושבים החיים במרכז ערים ובעלי רכבים פרטיים לבין תושבים בפריפריה שאינם בעלי רכבים פרטיים 2) לאפשר ולעודד חיי חברה ותרבות בעיר על ידי מתן תחבורה גם בסופ"ש 3) לעודד את השימוש שבתחבורה ציבורית ולשפר אותה 4) לצמצם את הסכנות של נהיגה בשכרות (ותוך מחסור בשינה) ולסיע לחיילים ובליינים שרוצים לצאת מהבית ולהנות ביום המנוחה שלהם.
החלוץ 46א ירושלים 9622248
058-7399833
מספר ההתאגדות: 57-005905-5
שם המנהל/ת: נדב כהן, מנכ"ל,
תאריך ההתאגדות: 24/12/2014