תכנית 'בשביל' פועלת זו השנה הרביעית, ב- 10 בתי"ס ‏בירושלים, ממגזרים וזרמי חינוך שונים ומגוונים- ערבי, ‏ממלכתי-דתי וממלכתי. ‏

חזון: יצירת מכנה משותף רחב ועמוק בין הפרטים והקבוצות השונים בחברה הישראלית, על בסיס העצמת תלמידים ותלמידות כאזרחים סולידריים, ערבים ומעורבים חברתית
מטרות: הכנה, העמקה, ליווי ובקרה על תהליך המעורבות החברתית של תלמידי תיכון
ארצי
054-6448804
מספר ההתאגדות: 580025708
שם המנהל/ת: אסף גרנות
תאריך ההתאגדות: 01/07/2012