במהלך עבודתי כמנחת סדנאות, נוצרת חוויה קבוצתית ובין אישית בין המשתתפות השונות. במהלך יצירת תכשיט שימושי וצבעוני, מתקיימת שיחה נשית טבעית ועזרה הדדית המובילות לחיזוק קשרים במשפחה ו/או בין הנשים, בעלי רקע שונה מבחינה דתית, מגזרית ותרבותית.

חזון: לפתח סיפוק ממלאכת יד שימושית בקרב קהל נשים מכל המגזרים
מטרות: 1. פיתוח המשאב היצירתי הפנימי 2. החדרת צבעוניות לחיינו 3. התכנסות והיכרות נשים והנאה קבוצתית 4. מלאכת יד כמחברת בין דורית ומגזרית
זאב חקלאי 6א', ירושלים
054-3975777
שם המנהל/ת: אודליה איש
תאריך ההתאגדות: 01/10/2007