לקדם, לטפח ולהאיץ פיתוח חברה אנושית המאפשרת מעבר לחברה אנושית בר-קיימא על ידי מנהיגות פעילה של קהילות דתיות.

חזון: לקדם, לטפח ולהאיץ פיתוח חברה אנושית המאפשרת מעבר לחברה אנושית בר-קיימא על ידי מנהיגות פעילה של קהילות דתיות.
מטרות: א) ליצור שינוי בקהילות הדתיות- לרבות סמינרים ובתי תפילה- ולדרבן מנהיגות דתית בהקשר של קיימות. (ב) לפעול ליצירת חיבור בין דת ורוחניות לבין אקולוגיה וקיימות על מנת לעורר השראה ולגרום לשינויים התנהגותיים. (ג) להתמודד עם אתגרים של קיימות סביבתית מפרספקטיבה דתית ומבוססת מדעית, בהקשר בין-דתי ובשיתוף דתות, עדות וזרמים דתיים שונים.
בלפור 8, ירושלים
054-7234973
מספר ההתאגדות: 580568335
שם המנהל/ת: יונתן נראל
תאריך ההתאגדות: 13/02/2013