מוזיקו הוא קואופרטיב אמנות ותרבות המארגן אירועים לקהל הרחב כדי לחשוף אמנים ירושלמים ולקדן את התרבות בעיר

חזון: לקדם אומנות ותרבות ירושלמים לקהל הרחב
מטרות: ארגון אירועי תרבות ואמנות בירושלים חשיפה של אמנים ירושלמים יצירת קהילה ירושלמית שתומכת בתרבות ואמנות
000-0000000
שם המנהל/ת: בן ירון
תאריך ההתאגדות: 25/11/2015