פעילות ההאב כוללת: תכלול רשת מקצועית רב תחומית, הנגשת כלים ידע והזדמנויות, שיתופי פעולה עם מוסדות וגופים בתחומים משיקים היוצרים ערך מוסף לרשת ולעיר, אקסלרטורים, הכשרות ותמיכה מקצועית ביזמים.

חזון: לשמש מנוע להפיכת ירושלים למודל בינלאומי של עיר בת-קיימא ואיתנה (resilient) המאפשרת שלומות (well-being) עבור אזרחיה ומקדמת מגוון אנושי ומגוון אקולוגי עירוני
יהודה בורלא 1, ניות
02-6794012
שם המנהל/ת: ליאור גוטסמן, מנהלת מייסדת,
תאריך ההתאגדות: 01/10/2014