הגנה עצמית ואמנויות לחימה מעצימות: עמותת אל הלב פועלת לחיזוק והעצמת נשים, נערות ונערים, ילדים ואנשים עם צרכים מיוחדים, באמצעות מגוון תכניות חינוכיות חדשניות למניעת אלימות, הגנה עצמית ואומנויות לחימה

חזון: החזון שלנו הוא ללמד מיומנויות לבטיחות אישית והגנה עצמית מעצימה כדרך ליצירת קהילה בטוחה, מניעת אלימות, העצמה אישית ושינוי חברתי
מטרות: 1. הקניית מיומנויות בטיחות אישית והגנה עצמית מעצימה לילדות/ים, בני/ות נוער, צעירות/ים, נשים ומבוגרות/ים, קשישות/ים וא/נשים בעלי צרכים מיוחדים, תוך שאיפה למניעת אלימות לסוגיה וצמצום השלכותיה, בקרב כל מגזרי החברה ובפריסה ארצית, לרבות הפריפריה החברתית-גיאוגרפית, כמובילת התנועה העולמית להגנה עצמית מעצימה בישראל. 2. העלאת המודעות והשגת שינוי חברתי משמעותי ובר-קיימא בנוגע לחשיבות הקניית מיומנויות בסיס של הגנה עצמית ומניעת אלימות כאוריינות גופנית ורגשית בקרב מוסדות חינוך ואקדמיה, טיפול, רווחה והתארגנויות קהילתיות. זאת באמצעות פעילויות הסברה, מחקר, קשרי ממשל, שינוי מדיניות ציבורית ובניית גוף ידע נגיש ובינלאומי. 3. העצמה רב-מימדית, לרבות תעסוקתית ואישית, של נשים בכל הגילאים באמצעות עיסוק באמנויות לחימה ובהגנה עצמית מעצימות, תוך הסרת חסמים ויצירת סביבה מקצועית ותומכת מן המעלה הראשונה, להקמת מסגרות אימון בג'ודו, טאקוונדו, קראטה ואומנויות לחימה שונות, לימוד והוראת שיעורים, חוגים, אימונים, השתלמויות ותכניות הסמכה למיצוי הפוטנציאל הטמון בילדות, נערות ונשים בשאיפה לאקלים של שיוויון מגדרי בארץ ומחוצה לה. 4. תמיכה בצוותים, ארגונים ומסגרות חינוך, טיפול ורווחה, בהעצמת נשים, ילדים, אוכלוסיות מוחלשות ובעלות צרכים מיוחדים על מנת לסייע להן בתפקוד, לימוד והעשרה ובפעילות חינוכית וחברתית. 5. הכשרת מאמנות/ים ומדריכות/ים בספורט – אמנויות לחימה והגנה עצמית.
פועלי צדק 2, קומה 3, תלפיות, ירושלים
02-6781764
מספר ההתאגדות: 580416634
שם המנהל/ת: יהודית סידיקמן
תאריך ההתאגדות: 05/10/2003