חזון: להכניס אזרחים לכל מקום שבו מתקבלות החלטות שנוגעות לחייהם. רק מעורבות שוטפת של הציבור הרחב תוכל לאזן את ההשפעה המופרזת של בעלי הממון והכוח.
מטרות: 1. להרחיב את הנוכחות האזרחית בשלטון 2. לחשוף מידע ציבורי כשעדיין אפשר להשפיע 2. לקדם מדיניות כלכלית שוויונית 4. לעודד אזרחיות ואזרחים מכל הגוונים להשתתף בדיון הציבורי.
אין
מספר ההתאגדות: 580551828
שם המנהל/ת: נירית מוסקוביץ'
תאריך ההתאגדות: 27/12/2011