בבית ישראל: קהילה - בה שותפים כ-300 נפש, הפועלים יחד עם התושבים לשיפור החיים בשכונה, מכינת 'בית ישראל' וקהילות הבוגרים בגילה ובארמון הנציב.

חזון: קהילה שיתופית של דתיים, חילוניים ומסורתיים, הלוקחת חלק בבניית החברה הישראלית, תוך שימת דגש על תרבות חיים יהודית של עשיית חסד, יצירת חיבורים, שפה ויעוד משותפים.
מטרות: עמותת 'קבוצת רעות' נוסדה בשנת 1993 על ידי חברי הקיבוץ ופועלת בשלושה מישורים מרכזיים: • הצמחת מנהיגות - דור שחי יהדות חברתית ולוקח חלק בשליחות הזו. זאת באמצעות הקמת המכינה הקדם צבאית 'בית ישראל', קהילות ותכניות הבוגרים. • חינוך וצמצום פערים על ידי מגוון פרויקטים, המקיפים כ- 750 ילדים, בני נוער וקשישים בשכונה. • שותפים למהפכה של חינוך משלב: 4 גני ילדים ובית ספר 'אריאל' המשלב.
בית מתניה' רח' אריה בן אליעזר 62, שכונת גילה, ירושלים
02-6760580
מספר ההתאגדות: 580228054
שם המנהל/ת: אורלי פרידמן
תאריך ההתאגדות: 02/09/1993