עמותת 'יסודות - המרכז לליבון ענייני תורה ומדינה' הוקמה בשנת תשנ"ו, לאחר רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, על ידי קבוצת אנשי חינוך מן החברה הציונית דתית, ובראשם ד"ר שלמה פישר, הרבנית יפה גיסר וד"ר יהודה בן-דור, בוגרי 'מכון מנדל', מתוך הבנה שיש לחזק את יחסה של החברה הציונית-דתית לדמוקרטיה ולערכיה. בשנים האחרונות חברה עמותת יסודות למכללה האקדמית הרצוג. יסודות מאמינה בחיבור ערכי, ומבקשת לפתח מנהיגות יהודית אזרחית משפיעה. אנחנו פועלים בכל שדה החינוך, במגוון של השתלמויות, ימי עיון וכנסים, קורסים, סיורים, ידיעונים מקוונים ועוד.

חזון: הדיון המרכב ומרובה הקולות הוא כלי חינוכי לכתחילה ויש לספק לאנשי החינוך את השפה (היהודית-אוניברסלית) והכלים הפדגוגים על מנת שיצליחו לנהל דיון כזה באופן שיקדם את האפשרות להכיר ולכבד זה את זה במרחבים המשותפים מבלי להרגיש "מאויימים" על ידי התהליך הזה.
מטרות: 1. כניסה לדיון מרכב בשפה יהודית ודמוקרטית,ככלי חינוכי מברר 2.הרגעת רגשות הניכור אל מול "שפת האחר" 3.יצירת האפשרות לחיות יחד בין שונים מתוך זהות מבוררת 4. היכולת לזמן קולות שונים ולקבל החלטה משותפת לחיים יחד בלי לבטל את אותם קולות.
073-2179929
מספר ההתאגדות: 580364230
שם המנהל/ת: רוחמה גבלרדמן