מכינה קדם צבאית, פיתוח מנהיגות, מעורבות חברתית, ליווי בוגרים, יזמות חברתית, שוויון הזדמנויות.

חזון: חזון העמותה הינו עיצוב חברה הומניסטית, סולידרית, דמוקרטית ושוויונית בישראל, תוך בניית מודל למשיכה של צעירים למגורים בירושלים בטווח הרחוק והרחבת מעגל השותפים אשר פועלים למען החברה בישראל
מטרות: טיפוח מנהיגות ואמונה ביכולת להשפיע ולשנות. פיתוח וחיזוק הזהות החברתית היהודית-ישראלית בהתבסס על ערכים, ידע וחוויות. יצירת תודעת אזרחות אקטיבית המניעה לפעולה על ידי הכרות מעמיקה עם החברה הישראלית ומורכבויותיה. פיתוח תחושת אחריות חברתית על בסיס תחושת סולידאריות ושייכות לסביבת המגורים בפרט ולחברה הישראלית בכלל.
רחוב ברזיל 31, ירושלים
02-671-8202
מספר ההתאגדות: 580546836
שם המנהל/ת: יעל ברמן דומב, ​⁠
תאריך ההתאגדות: 16/08/2011