בחברה העירונית קיים צורך בלימוד ומימוש של דרכים לעשייה ולייצור עצמי. קיימותה פועלת לענות על צורך זה, וזאת ע"י מתן כלים לבניית קהילה סביבתית ומקיימת, קורסים וסדנאות לקיימות מעשית, מעבדה למיחזור פלסטיק, קואופרטיב גידול מזון, פסטיבל מיחדוש (תיקונים) שנתי, סדנאות תיקונים ושימוש חוזר, שוק קחתן ועוד.

חזון: קיימותה היא קבוצה שפועלת לקידום אורח חיים מקיים בעיר. פעילות הקבוצה מתמקדת בהנגשה של כלים ליישום רעיונות אקולוגיים בחיי היומיום, וזאת תוך מפגש אנושי ולמידה משותפת.
מטרות: 1. קהילתיות: טיפוח קשרי גומלין רחבים ועמוקים בין האנשים השותפים בפעילות, וטיפוח קשרים בין קהילות שונות שעוסקות בנושאים משיקים. 2. קיימות: דגש על פעילות שמבטאת יחס מתוקן כלפי הסביבה ותורמת להקטנת טביעת הרגל האקולוגית. 3. אלטרנטיבה צרכנית: מימוש מודל אלטרנטיבי להתנהלות כלכלית בזבזנית. העלאת המודעות לרעיונות אלה בחברה סביבנו. 4. העברת ידע, כלים ולימוד משותף של דרכים לעשייה, יצירה וייצור עצמי.
052-2445560
שם המנהל/ת: לטיף אליעז