הקהילה חלוצה בפעילות בתחום התכנון, החינוך הסביבתי, הפעילות הציבורית והגינות הקהילתיות בעיר ונותנת מענה לציבור הרחב בתחומים הללו מזה 40 שנה.

חזון: נוף הארץ, משאבי הטבע ואיכות הסביבה בישראל נשמרים תוך הרמוניה עם צרכי הפיתוח וההתיישבות. החברה הישראלית מודעת לחשיבות משאבי הטבע של ישראל, מכבדת ומשמרת אותם ונהנית מהם, כחלק מטיפוח החוסן החברתי ואיכות החיים בישראל.
מטרות: לשמור על הסביבה, על ערכי הטבע, הנוף והמורשת ההיסטורית והתרבותית לחנך לאהבת הארץ, ללקיחת אחריות אישית במרחב הציבורי, לחנך לכבוד בין האדם למקום, לקדם עקרונות של נחלת הכלל, לחנך לאורח חיים מקיים ושומר על הטבע. לפעול בקרב רשויות השלטון להגברת מודעותם לנושאי הסביבה ולהגברת נכונותם לפעול למען קידום חקיקה שומרת סביבה, תכנון ידידותי ומאוזן לסביבה ופיתוח בר-קיימא.
שד' בן מימון 46 ירושלים
02-6252357
מספר ההתאגדות: 580017499
שם המנהל/ת: אביטל גולנזר אפרתי