• טיפוח דור מנהיגות עתידי על ידי יצירת קבוצות אנשי חינוך וצעירים הפועלים כסוכני שינוי. • יצירת פרסומים כמו חוברות לנוער, כתב עת, ניירות עמדה, כנסים ופעילות ערכית ותרבותית המשפיעים ומובילים את השיח הדתי בישראל. • פעולות מעשיות של סינגור, עבודה לוביסטית, משפטית ותקשורתית.

חזון: תנועת נאמני תורה ועבודה היא תנועה ציונית-דתית המבקשת להחזיר את הציונות הדתית לשורשיה. מגמתה לחזק את ערכי 'תורה ועבודה', תוך שילוב התורה עם המדע, הציונות והחיים המודרניים. מטרתה לחזק את השתלבותה של החברה הדתית בחברה הכללית בישראל למען קידום ערכי הסובלנות, השוויון והצדק ולעיצוב אופייה היהודי-דמוקרטי של החברה הישראלית.
מטרות: • חינוך- חיזוק ערכי תורה ועבודה במערכות השונות של החינוך הדתי. ערכים אלו כוללים: אחריות חברתית לכלל ומניעת אליטיזם חברתי. שילוב משמעותי של לימודי חול ולימודים הומניים לצד לימודי קודש מעמיקים. • דת ומדינה- עיצוב שירותי הדת ואיושם באופן המשקף את כלל החברה היהודית. זאת על ידי דמוקרטיזציה של תהליכי בחירת רבנים, מערך כשרות, מקוואות, נישואין, קבורה ועוד - באמצעות העברת הסמכות מהשלטון לקהילות. • שיח ציבורי- יצירת קול חדשני, ביקורתי ומעמיק בתוך הציונות הדתית, המתמודד עם המפגש שבין העולם הדתי לבין העולם המודרני.
קיבוץ בארות יצחק 6090500
02-5611761
מספר ההתאגדות: 580052421
שם המנהל/ת: שמואל שטח מנכ"ל
תאריך ההתאגדות: 09/01/1984