קרן תל"י מפתחת תכניות בית-ספריות בלימודי היהדות המבוססות על המורשת היהודית והארץ ותוך עקרונות דמוקרטיים ושותפות הגורל עם העם היהודי.

חזון: קרן תל"י שואף לעצב אישיות רחבת אופקים שעולמה מורכב הן מרבדי המורשת היהודית והן מרבדי התרבות הכללית ומבקש להעניק לתלמידיו תחושת שייכות ומחוייבות להמשך קיומו הפיזי והרוחני של העם היהודי.
מטרות: עיסוק בזהות היהודית-ישראלית של התלמידים, באוריינות יהודית, בחינוך לערכים ובפלורליזם וסולידריות
אברהם גרנות 4 ירושלים
074-7800764
מספר ההתאגדות: 580404812
שם המנהל/ת: ד"ר איתן שיקלי
תאריך ההתאגדות: 23/01/2003