מוסללה פועלת בירושלים בשני מרכזים - המרפסת: גג לעירוניות חדשה שבה נמצאים מרכזי אדמהיא, גג-עדן, פרופוליס, פריזמה ובביתא, שם נמצאת הסדנא הקהילתית.

חזון: מוסללה היא קהילת יוצרים חיה, נושמת ופועלת מתוך הרבגוניות הירושלמית. מטרתנו לעודד ולהצמיח חברה מקיימת וגמישה, רגישה ומחברת ברבדים שבין אדם לעצמו, בין אדם לקהילתו ובין אדם לאדמה. מוסללה מהווה חממה ובית ליוזמות במרחב שבין אמנות, חברה וקיימות. אנחנו פועלים מתוך אמונה בכוחה של האמנות והיצירתיות להביא לשינוי בר קיימא ושואלים שאלות על תפקיד האמן והאמנות החברתית במרחב האורבאני בכלל ובירושלים בפרט. זרועותינו פתוחות וליבנו פועם
מטרות: קבוצת מוסללה פועלת מתוך אמונה בכוחה של האמנות והיצירתיות להביא לשינוי הנדרש בדרכי החשיבה וההתנהלות של החברה האנושית והישראלית בפרט ולקדם את הפיכתה לחברה פתוחה ויצירתית בה לכל אדם ישנה אפשרות להביע ולהגשים את עצמו. אנו מאמינים שאמנות היא השפה הבינלאומית היחידה ומתוך כך עליה להיות נגישה, מתקשרת וכלי מרכזי ביצירת דיאלוג בין אנשים, קבוצות, קהילות ולאומים. הקבוצה משמשת כפלטפורמה הן עבור חברי הקבוצה ומאות אמנים נוספים מכל תחומי העשייה לפעול וליצור במרכז העיר, בקווי התפר וב"שטח ההפקר" הירושלמי. הפעילות מתבצעת בדגש על יצירה של אמנות במרחב הציבורי מתוך הבנה שבו ניתן לקיים דיאלוג עם הקהילות המקומיות שרובן אינן נחשפות ליצירה אמנותית ואף נרתעות מכל הקשור לה.
המרפסת, בניין כלל, יפו 97, ירושלים
02-9996016
מספר ההתאגדות: (ע"ר 580522837)
שם המנהל/ת: אייל לויט
תאריך ההתאגדות: 01/01/2010