להיות "אישה" או "גבר" הינו רכיב מרכזי בזהות של כל אחת ואחד מאיתנו. אך האם רכיב זה צריך להגביל אותנו לתחומי עניין מסוימים או להכתיב התנהגות שאינה מתאימה לנו? האם היותנו גברים או נשים הינו שיקול שצריך להשפיע על השכר שלנו? על כמות השעות שאנחנו רואים את ילדינו? או על הרגשות שאנחנו מרגישים ומביעים? עמותת מכנה משותף הוקמה על ידי סטודנטיות וסטודנטים לתארים מתקדמים באוניברסיטה העברית, במטרה לקדם שוויון מגדרי באמצעות חיבור אקדמיה–קהילה. העמותה פועלת מתוך ראייה כי סטראוטיפים מגדריים משפיעים באופן לא מודע על כולנו, גברים ונשים, בכל תחומי החיים. בעמותה כשישים מתנדבים ומתנדבות המקיימים/ות פעילות חינוכית הסברתית וציבורית בגיבוי ועידוד של משרד החינוך, עיריית ירושלים ועיריית תל אביב. סדנאות מכנה משותף מושתתות על ידע אקדמי רחב בתחומים פסיכולוגיה, מדעי המוח, סוציולוגיה, חינוך ומגדר.

חזון: עמותת מכנה משותף פועלת לטובת שינוי חברתי בו לכל אחת ואחד ישנו החופש לבחור ולעצב את זהותו/ה תוך מבט מפוקח וביקורתי בנוגע לתכתיבי החברה בכלל ולסטריאוטיפים מגדריים בפרט.
מטרות: העלאת מודעות והענקת כלים להתמודדות תלמידים ולתמידות, צוותי הוראה, הורים והציבור הרחב עם סטראוטיפים מגדריים.
גבעת רם, בנין מדעי המחשב
054-2285797
מספר ההתאגדות: 580592103
שם המנהל/ת: לילי פרגמניקוב
תאריך ההתאגדות: 02/06/2014