מיזם עסקטמוני מתבסס על התיאוריה של כלכלה מקומית מקיימת, הנותנת דגש על ההון הקהילתי המתפתח לצד ההון הכספי בקהילה/בשכונה. לפי התיאוריה, חיזוק המערכת הכלכלית המקומית מביאה ליצירת אינטרקציות בין חברי הקהילה, לביסוס המעמד הכלכלי שלה ויוצרת מציאות שבה לקהילה יש אפשרות לחזק את מצבה הכלכלי של חבריה. קמפיין המעודד צריכה מקומית ישמש כזרקור לעסקים המקומיים, יחשוף את התושבים לעסקים הקרובים לבתיהם ויתרום לעלייה ברווחים בקרב עסקים מקומיים.

חזון: שכונות הקטמונים משתמשים במשאבים מתוך השכונה, בעלי העסקים בשכונה מאוגדים ופועלים יחד לטובת צרכיהם המשותפים. בעלי העסקים והארגונים בשכונות משתפים פעולה עם הקהילה.
מטרות: יצירת מקומות עבודה לבעלות עסקים, יצירת שיתופי פעולה בין בעלי העסקים, חיבור בין העסקים לקהילה, יצירת פלטפורמות לחיבורים בין הקהילה לעסקים.
מוריס פישר 20
02-6782858
מספר ההתאגדות: 580499986
שם המנהל/ת: אילה דנינו
תאריך ההתאגדות: 01/05/2014