סח"י - סיירת חסד ייחודית- הינה תכנית מהפכנית היוצרת שותפות עם בני נוער על רצף הסיכון, ובאמצעות נתינה לאחר נוטעת בהם תחושת שייכות וחיוניות חברתית וקהילתית.

חזון: טיפוח ערכים של נתינה וערבות הדדית בקרב הקהילות יביא לשינוי עמוק בכל דפוסי החיים ויסייע בחיזוק אוכלוסיות מודרות ומוחלשות
מטרות: 1. לפתח בקרב בני הנוער ערכי נתינה, אהבת הזולת ומנהיגות באמצעות מגוון פעולות נתינה. 2. להמיר דפוסי התנהגות לא-נורמטיביים בדפוסים חיוביים, יצירתיים ותורמים לנוער בפרט ולקהילה בכלל. 3. ליצור שותפות עם בני הנוער למען שינוי הסטאטוס החברתי למען הווה ועתיד טוב יותר עבורם. 4. בניית קהילות של נתינה.
054-7991395
מספר ההתאגדות: 580485233
שם המנהל/ת: אברהם חיון
תאריך ההתאגדות: 28/10/2007