פיתוח תוכניות טכנולוגיות מתקדמות המותאמות למגוון האוכלוסייה עמה אנו עובדים (ילדים, נוער בסיכון, אנשים עם צרכים מיוחדים ודורשי תעסוקה)

חזון: צמצום פערים חברתיים באמצעות טכנולוגיה
מטרות: צמצום פערים על ידי חיבור אוכלוסיות מוחלשות לתכנים טכנולוגים
שדרות הרצל 124 בית יד שרה
077-2115150
מספר ההתאגדות: 580409191
שם המנהל/ת: אורנית בן ישר
תאריך ההתאגדות: 05/05/2003