מיזמנו קם מצורך ירושלמי אמיתי לשמור על ערכי קהילה וסביבה ולטפחם. אנו עוזרים לתושבי ירושלים באשר הם לממש אורחות ברי קימא כמו הפרדת פסולת אורגנית, שימוש חוזר ועוד. המיזם פועל מיזה שש שנים.

חזון: לאפשר לתושבי ירושלים מכל קצוות הקשת החברתית והאתנית לטפל באופן מקומי ובר קימא בפסולת ביתית, לטפח קשרי קהילה ומכנה משותף של שמירה על הסביבה ומשאביה.
מטרות: להרחיב את הפעילות בקרב המגזרים השונים בניהם ערבי מזרח ירושלים והשכונות החרדיות. להרחיב את הפעילות במוסדות חינוך ועסקים. לערוך קמפיין שיווקי הממנף את חוק השקיות.
עמק רפאים 12 מנהל קהילתי גינות העיר
054-6650187
שם המנהל/ת: יונתן פליטמן