הוקם כמיזם של איש אחד, בספטמבר 2012. וזאת במטרה לתת מענה התנדבותי לנפגעים. עם הזמן נערמו פניות בהיקף גדול על שולחננו, ומייצוג בבתי משפט הפכנו לאוטוריטה בתחום פגיעות מיניות במגזר, בעבודה בשיתוף פעולה עם מרכזי טיפול נפשי, שיתוף פעולה עם הרשויות השונות, עריכת כנסים (הרשות למלחמה באלימות אלכוהול וסמים, עיר ללא אלימות והוד) שמטרתם עידוד מוגנות ומודעות לנושא. שיתוף פעולה עם רבנים ודיינים המפנים אלינו מקרים והמגבים את הפעילות מול הרשויות. כיום אנו עמותה הפועלת ללא תקציבים בהיקף עבודה ענק, הצטרפו אלינו עורכי דין מתנגדים, מטפלים, מלווים ואף המנהלת האדמיניסטרטיבית פועלת באופן וולונטרי. אמנם תאריך ההתאגדות הרשמי הוא ינואר 2017, אך בפועל אנו פועלים מזה חמש שנים.

חזון: מענה פרטני לקשת הצרכים של נפגע תקיפה מינית חרדי, תחת קורת גג אחת, כתובת ואבן שואבת בתחום הן לפרט במגזר החרדי והן למנהיגיו.ויצירת חברה מוגנת ובריאה.
מטרות: 1. לווי משפטי וולונטרי לנפגעי תקיפה מינית וייצוג מול הרשויות השונות, בתי משפט, מוסדות רווחה, מוסדות הביטוח הלאומי. 2. מענה טיפולי סוציאלי לנפגעי תקיפה מינית. 3. לווי משפחות הנפגעים. 4. קידום ופיתוח תכניות מוגנות וחינוך וקידום מודעות בקרב הציבור החרדי, במטרה למנוע השנות מקרים אלה ויצירת חברה מוגנת ובריאה.
קדימה 57 ירושלים
02-5857076
מספר ההתאגדות: 5806383369
שם המנהל/ת: רבקה שורץ עו״ד.
תאריך ההתאגדות: 09/01/2017