תרבות הוקמה על מנת להעניק לצעירים.ות חרדים אירועי תרבות חדשניים, כגון: הרצאות, פאנלים, סדנאות בתחומי האמנות, כתיבה, שירה, ספרות וכדו'

חזון: שהחברה החרדית תהיה חלק מההווי התרבותי בירושלים
מטרות: היוזמה באה לתת מענה לצעירים חרדים אשר להם חוסר מענה רציני בפעילויות תרבותיות ופנאי התואמים למגזר, ליצור תרבות חרדית עצמאית ולקדם קול רענן בסצנות התרבות בעיר ירושלים. המטרה היא להגיע לגרעין של צעירים וצעירות חרדים בעיר ולגבש קהילה עם אמירה וזהות של צרכני תרבות ופנאי איכותיים.
שכונת נחלאות/מרכז העיר
053-2866789
שם המנהל/ת: גרשון מושקוביץ
תאריך ההתאגדות: 25/02/2016