עמק הצבאים הוא אתר הטבע העירוני הגדול בארץ, והוא תוצר של תכנון בשיתוף קהל. העמק מקיף שטח בן כ-250 דונם בלב ירושלים, ובו חי, לאורך השנים, עדר בן כ-30 צבאים.

חזון: הטבע העירוני יהפוך מודל לחיקוי בכל הארץ בתחומי התכנון החינוך הבריאות והכלכלה
מטרות: הטבע העירוני יהפוך מודל לחיקוי בכל הארץ בתחומי התכנון החינוך הבריאות והכלכלה
עמק הצבאים
052-3869488
שם המנהל/ת: עמיר בלבן
תאריך ההתאגדות: 01/03/2015