להלחם באפליה שהושרשה בכל המסלולים שפתחה המדינה בכדי לסייע לחרדים להשתלב בחברה הישראלית. סיוע בהנגשת זכויות וביצירת מרכזי קהילה שמטרתם קידום היוצא בכל שלב.

חזון: השוואת תנאי בוגרי החינוך החרדי כולם כך שיוצאים בשאלה לא יופלו מהקיים. יצירת הזדמנויות עבור הבוחרים לעזוב את החברה החרדית.
מטרות: שינוי מדיניות פיתוח תוכניות ליוצאים הנגשת ידע סיוע לפרט
בית אליאנס, כי"ח 5
מספר ההתאגדות: 580571180
שם המנהל/ת: יוסף קלאר
תאריך ההתאגדות: 19/03/2013