ירושדיים קמה ממרתפי התסיסה סביב העלמה והאלמה של נשים מהמרחב הציבורי שעלתה לכותרות לפני כמה שנים, ובפרט בירושלים. הבנו שנשים נוספות מרגישות אחרת בירושלים ורצינו לתת לזה מקום- החלטנו לקחת את המאבק למרחב התרבותי, מתוך אקט של יצירה, ולתת במה לתוכן איכותי שמראה נשים, מביא נשים ומעניין נשים.

חזון: ליצור מרחב תוכן של תוכן תרבותי הפונה לנשים מקשת הזהויות
מטרות: לתת במה לשיח וליצירה נשית ולאפשר מקום לזהות נשית בעיר שלא פעם החוויה הנשית בה היא מורכבת.
ירושלים
054-9732375
שם המנהל/ת: לירי בלומנפלד
תאריך ההתאגדות: 01/01/2016