גלריה חברתית בשכונה מקור ברוך בירושלים, מקיים אירועי תרבות אמנות וספרות, פועל בשיתוף קהילתי. בונה תשתית לאמנות יהודית עכשווית ופלטפורמה לאמנים אורתודוקסים.

חזון: האמנות משמשת גשר בין תרבויות , עידוד האמנות והזהות היהודית, פלטפורמה לאמנים אורתודוקסים ליצירה ולצריכת תרבות.
מטרות: 1. 2. לקדם אמנות יהודית עכשווית איכותית.2 להנגיש אמנות לציבור האורתודוקסי. 3. ליצור שיח מגשר בין תרבותי בתחום האמנות. 4. לקדם אמנים חרדים בקורס שיווק לאמנות
יהודה המכבי 7, מקור ברוך, ירושלים .
02-5001019
מספר ההתאגדות: 5804166485
שם המנהל/ת: נעה לאה כהן
תאריך ההתאגדות: 19/03/2003