חוות אייל היא חווה אקולוגית-טיפולית. במסגרת הפעילות שלנו אנו מארחים קבוצות מגני ילדים ובתי ספר ומעבירים להם תכנים שקשורים לבעלי חיים, צמחים, אקולוגיה ואורח חיים מקיים וסביבתי. בנוסף, אנו מעניקים טיפולים רגשיים באמצעות בעלי חיים לילדים ונוער. בין הפעילויות המובילות שלנו - הכנת נייר ממוחזר, בנייה אקולוגית מבוץ וגידול ירקות ופירות העונה בגן הירק.

חזון: הגברת המודעות להפרת האיזון האקולוגי השורר כיום וחינוך לאורח חיים מקיים תוך ניצול אפקטיבי של המשאבים העומדים לרשותנו.
מטרות: חינוך לאורח חיים סביבתי. גידול והתייחסות אל בעלי החיים באופן מכבד. הגברת המודעות לכשלים של המערכת הכלכלית הקיימת. הצגת אלטרנטיבה טובה יותר לאורח חיים שדוגל בקיימות.
קיבוץ רמת רחל
02-6702930
שם המנהל/ת: חגי יואל