אגודה אחת היא ארגון ללא מטרות רווח, שהוקם בשנת 2014 במטרה לקדם דיאלוג קהילתי ויזמות חברתית בנושאים של מנהיגות, חינוך, תעסוקה ואחריות חברתית, לחרדים המבקשים לשלב ערכים המבוססים על תורה, יחד עם חיים מודרניים במדינת ישראל. אגודה אחת מהווה כתובת לחרדים רבים המעוניינים באחריות חברתית, ומעורבות קהילתית בחברה הישראלית. אגודה אחת מזהה תחומים שאין עליהם מענה בחברה החרדית, בעיקר אלה שהם תוצאה של תהליך האינטגרציה של חרדים בחברה הישראלית ובחיים המודרניים. הארגון מנוהל על ידי צוות של אנשי מקצוע חרדיים המתגוררים בישראל, רובם בעלי תואר אקדמי. אגודה אחת כוללת בתוכה נציגים מכל הזרמים בחברה החרדית ואינה משויכת לזרם מסוים.

חזון: פיתוח וקידום החברה החרדית, הלוקחת אחריות על חייה ומחוברת לחיי המעשה במדינת ישראל
מטרות: 1. פיתוח וליווי יוזמות חברתיות-תורניות בחברה החרדית המקדמות את חזון העמותה. 2. עידוד שיח רחב ועמוק בחברה החרדית בנושאי חברה, חינוך, מנהיגות, אחריות חברתית ואזרחות
אהליאב 5 ירושלים
058-6337872
מספר ההתאגדות: 580593960
שם המנהל/ת: מיכאל נכטילר
תאריך ההתאגדות: 14/07/2014