מפגשי תרבות וידע סביב שולחנות קפה לנשים בלבד. מקום בו נשים נפגשות כדי ללמוד, להנות ולהשמיע את הדעות וקולן היחודי

חזון: מקום להשמעת קולן של נשים בקהילות מודרות שונות. בו תוכלנה לשמוע ולהשמיע
מטרות: 1. לקדם נראות ומציאת קול של נשים פרטיות בתוך קהילות שונות בירושלים 2. לקדם העצמה שיח , הכרות ושתופי פעולה של נשים מקהילות שונות בירושלים 3. לגרום להעצמת קולן של נשים בירושלים בתוך החברה הכללית- מתוך נתינת מקום מאפשר עבורן
בית אליאנס ומקומות נוספים בעיר
054-7372264
שם המנהל/ת: פייני סוקניק