בית המדרש לציונות הינו מיזם משותף של המכון לאסטרטגיה ציונית, מרכז מורשת מנחם בגין והמכון למורשת בן-גוריון.

חזון: בית המדרש לציונות שם לו למטרה להנגיש את רעיונותיהם וחזונם של הוגי ומנהיגי הציונות מראשיתה לכלל הציבור במדינת ישראל, באמצעות מפגש בלתי אמצעי עם המקורות ההגותיים עצמם.
מטרות: הלימוד, הנערך בשיטה בית מדרשית של חברותא ודיון יסודי בטקסט, נועד לייצר בסיס ידע איתן בתחום הציונות ולקיים בירור ערכי מתוך היכרות עם ההשקפות השונות שהכילה הציונות, על זרמיה השונים. על ידי היכרות זו נעשה ניסיון לגשר בין ההגות והרעיונות אשר נזנחו זה מכבר על ידי השיח הציבורי לבין המציאות הישראלית העכשווית, ולייצר שיח ציוני חדש ומפרה. מפגשי הלימוד הינם בעלי תוכן מגוון המורכב מהגותם של מנהיגים ציוניים רבים (מהרצל, כצנלסון ואחד העם, דרך ז'בוטינסקי והרב קוק, ועד בן גוריון ובגין), נוגע בזרמים אידיאולוגיים מגוונים ומתייחס לסוגיות אקטואליות שונות במציאות הישראלית. אנו רואים בהגות הציונית את המדף הנוסף בארון הספרים היהודי, אשר סביבה משמש בית המדרש לציונות כבית מדרש פלורליסטי בו מוסר האבק מטקסטים שהוזנחו ברבות השנים, על אף הרלוונטיות הרבה שלהם לימינו אנו. מצאנו כי בית המדרש לציונות מהווה פלטפורמה ייחודית לשיח עמוק בין כלל חלקי החברה הישראלית: ימנים ושמאלנים, דתיים וחילונים, ליברלים ושמרנים, ובעיקר: כל מי שעתידו של המפעל הציוני, מדינת ישראל והעם היהודי חשובים לו.
עם ועולמו 8, ירושלים
02-5817196
שם המנהל/ת: עדי ארבל